SATULAN VUOKRAUS


Tarjoamme myös satuloiden vuokrauspalvelua. Vuokraus sopii hyvin tilanteeseen, jossa hevosen odotetaan muuttavan malliaan tai se on ollut esimerkiksi sairaslomalla. Vuokrausta voi hyödyntää myös ongelmaselkäisten kanssa tai jos ollaan epävarmoja satulan sopivuudesta, ja tarvitaan normaalia pidempi kokeiluaika.

Vuokralle on saatavilla kaikkia muita uusia ja käytettyjä satuloita, paitsi välityssatuloita. Kun avaat satulan tiedot sivuiltamme, satula on vuokrattavissa, mikäli sen hinnan perässä lukee alv 24 % tai marg (tarkoittaa, että satula on marginaaliverotuksen piirissä oleva käytetty satula). Jos satulan hinnan perässä lukee välitys, se ei ole vuokrattavissa.

VUOKRAUSHINNASTO

Hinta 0-1500 € vuokra 99 €/kk
Hinta 1 501-2 500 € vuokra 149 €/kk
Hinta yli 2 500 € vuokra 199 €/kk

Vuokrauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus.

Vuokra maksetaan 1 kk jaksoissa kokonaan jokaiselta alkavalta vuokrauskuukaudelta. Vuokra-aika on maksimissaan 6 kuukautta, jonka jälkeen satulan voi lunastaa itselleen tai sopimus on uusittavissa (tällöin aiemmalta puolelta vuodelta kertyneitä vuokria ei hyvitetä). Maksetut vuokrat hyvitetään kokonaisuudessaan 6 kuukauden jakson ajalta. Satula on toimitettava takaisin puhdistettuna ja samassa kunnossa, kun se on ollut saataessa lukuun ottamatta normaalia kulumista. Satulalle aiheutuneet vahingot täytyy korvata korjauskulujen arvosta/arvonalennuksen osalta. Tapauksessa, jossa satulasta tulee käyttökelvoton, se on korvattava koko arvostaan. Vuokraaja voi myös lunastaa satulan itselleen milloin tahansa vuokrauskauden aikana sopimuksessa määritellyllä hinnalla vähennettynä jo maksetuilla vuokrilla.
Vuokraussuhteen päättyessä vuokraaja vastaa satulan mahdollisista palautuskustannuksista.